Web brukerveiledning

Brukermanual

S H L
110 artikler i denne samlingen
Skrevet av Steven Hansen, Harald Avtjern og Lise Klemsdal Løkling
PERSONAL

Personal

Oversikt
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Vise ønskede ansatte

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Innholdet i Personal

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Personalopplysninger

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Registrere ny ansatt

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Forklaring på feltene under Personalopplysninger

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Arbeidsforhold

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Opprette et nytt arbeidsforhold

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Endre personopplysninger eller arbeidsforhold

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Avslutte et arbeidsforhold

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Tilgang

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Opprette tilganger

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Endre tilganger

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Materiell

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Tilordne materiell til en ansatt

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Fjerne materiell fra en ansatt

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Dokumenter

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Generere dokument

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Sjekklister

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Sjekkliste ved nytt arbeidsforhold

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Sjekkliste ved opphør av arbeidsforhold

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Fiktive personer

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Registrere ny fiktiv person

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Definere arbeidsforhold for fiktiv person

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Definere tilgang for fiktiv person

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden
ARBEID MED TURNUS

Lage turnusplan

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Generelt om å arbeide med Turnus

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Registrere ny turnus

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Få på plass aktuelle personer

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Legge inn den enkeltes arbeidstider

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Registrering av arbeidstid ved å bruke dra-og-slipp

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Registrering av arbeidstid ved hjelp av tastaturet

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Riktig arbeidstid

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Korrekt arbeidstid i forhold til arbeidsforholdet

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Kvalitetssikre bemanningsbehovet

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Varslinger

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Innføre turnus

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Nyttig å vite om turnuser

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Slette turnus

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Arkivere turnus

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Slette person i turnus

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Bytte person i turnus

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Endre turnus

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Visning av KNH-tillegg i turnus

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden
RAPPORTER

Rapporter

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Ansatte uten arbeidsforhold

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Avvikstimer

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Balanserapport

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Ferieoversikt

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Ferierapport

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Fraværsrapport

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Generert rapportliste

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

KPI-rapport

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Lønnsgrunnlag

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Materiellrapport

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Mertid

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

OPAT-timer

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Personalliste

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Sykefraværsrapport

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Tidregistreringsrapport

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Turnusrapport

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

UB og overtidsrapport

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Utlån

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden

Ukeoversikt

H
Skrevet av Harald Avtjern
Oppdatert for over en uke siden