Web brukerveiledning

Brukermanual

S L
110 artikler i denne samlingen
Skrevet av Steven Hansen og Lise Klemsdal Løkling
PERSONAL

Personal

Oversikt
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Vise ønskede ansatte

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Innholdet i Personal

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Personalopplysninger

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Registrere ny ansatt

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Forklaring på feltene under Personalopplysninger

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Arbeidsforhold

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Opprette et nytt arbeidsforhold

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Endre personopplysninger eller arbeidsforhold

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Avslutte et arbeidsforhold

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Tilgang

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Opprette tilganger

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Endre tilganger

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Materiell

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Tilordne materiell til en ansatt

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Fjerne materiell fra en ansatt

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Dokumenter

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Generere dokument

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Sjekklister

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Sjekkliste ved nytt arbeidsforhold

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Sjekkliste ved opphør av arbeidsforhold

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Fiktive personer

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Registrere ny fiktiv person

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Definere arbeidsforhold for fiktiv person

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Definere tilgang for fiktiv person

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden
ARBEID MED TURNUS

Lage turnusplan

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Generelt om å arbeide med Turnus

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Registrere ny turnus

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Få på plass aktuelle personer

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Legge inn den enkeltes arbeidstider

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Registrering av arbeidstid ved å bruke dra-og-slipp

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Registrering av arbeidstid ved hjelp av tastaturet

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Riktig arbeidstid

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Korrekt arbeidstid i forhold til arbeidsforholdet

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Kvalitetssikre bemanningsbehovet

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Varslinger

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Innføre turnus

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Nyttig å vite om turnuser

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Slette turnus

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Arkivere turnus

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Slette person i turnus

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Bytte person i turnus

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Endre turnus

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

Visning av KNH-tillegg i turnus

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden