Vise ønskede ansatte
Oppdatert over en uke siden

Når du går inn i Personal får du i første omgang fram en alfabetisk liste med de ansatte ved den avdelingen du befinner deg i. Om du har mange ansatte, slik at det er upraktisk å scrolle opp eller ned for å finne en bestemt person, skriver du inn navnet til den du ønsker å hente fram her:

Dermed er det bare denne personen som vises på ansatt-listen:

Om du ønsker å hente frem en person som tilhører en annen avdeling, velger du Søk i selskapet:

...før du skriver inn personens navn.

ANSATTSTATUS

Under Ansattstatus kan du huke av for ulike grupperinger:

  • Du kan få fram de vanlige ansatte

  • Du kan vise personer som har vært ansatt tidligere, men som har sluttet

  • Du kan få fram personer som bare er registrert med personalia og altså ikke er registrert med noe arbeidsforhold.

ULIKE FILTRERINGSMULIGHETER

Her har du ytterligere en rekke filtreringsmuligheter:

Ved å trykke på plussen ved ønsket element, kan du justere detaljene:

Svarte dette på spørsmålet?