Her vises alle ansatte som ikke har et aktivt arbeidsforhold, men som likevel har data knyttet til seg som det er aktuelt å behandle inneværende kalenderår.

Rapporten tas i utgangspunktet ut på den avdelingen du er logget inn på:

Dersom det er ønskelig å ta ut rapporten på en annen avdeling, kan følgende valg gjøres til venstre i skjermbildet:

  • I feltet til høyre for Kjede velges aktuell kjede. Dette forutsetter at installasjonen inneholder mer enn en kjede.

  • I feltet til høyre for Avdeling velges den butikken som skal undersøkes.

MERK:

Denne rapporten støtter ikke visningsgrupper.

Fiktive personer kan kjøre rapporten, men vises ikke.

En generert rapport kan se slik ut:

Dataene sorteres etter Til dato – feltet, med det arbeidsforholdet som ble avsluttet sist øverst.

Navn:

Den ansattes navn gis på formen ‘Etternavn Fornavn’

AnsattNr:

Ansattnummeret er det samme som er oppgitt til høyre for ledeteksten Ansattnr i Personal/PERSONAL

Til dato:

Den siste datoen det siste arbeidsforholdet var gjeldende. Dette er samme dato som står til høyre for ledeteksten Sluttdato i Personal/ARBEIDSFORHOLD.

MERK:

Du må velge Sluttet i skjermbildet Personal/ARBEIDSFORHOLD for å finne avsluttede arbeidsforhold.

Avdeling:

Navnet på avdelingen der den ansatte hadde arbeidsforhold sist.

Fant du svaret?