Dersom en ansatt slutter på en avdeling, skal arbeidsforholdet avsluttes. Resultatet av å avslutte et arbeidsforhold er at alle avtalte arbeidstider/dager etter sluttdato slettes fra kalender. Personen forsvinner fra visningen Normal i Personal, og flyttes til visningen Sluttet når sluttdato passeres.

Dersom en ansatt endrer arbeidsforholdet sitt, f.eks. øker eller reduserer stillingsstørrelsen, skal IKKE arbeidsforholdet avsluttes, men endres. Skal imidlertid den ansatte slutte (eller begynne i en annen avdeling innenfor samme kjede), skal arbeidsforholdet sluttmeldes. Det gjøres på følgende måte:

  • Hent frem arbeidsforholdet til gjeldende person ved å velge modulen Personal, klikke på personen i tabellen og deretter velge underfanen Arbeidsforhold..

  • Klikk på knappen Sluttmeld nederst i skjermbildet:

  • I dialogboksen som kommer fram angir du aktuell sluttdato. Dagens dato vises automatisk.

    Endre denne dersom det er aktuelt – datovelgeren kommer fram ved at du klikker til høyre for datoen. Når datoen er endret klikker du Ja.

HENTE OPP SJEKKLISTE FOR SLUTTMELDT PERSON

For å få opp sjekklista for en sluttmeldt person gjør du følgende

  • Hak av ved Sluttet under Ansattstatus i Personal (ligger til venstre i skjermbildet):

  • Dermed kommer de med sluttmeldte arbeidsforhold fram:

  • Klikk på aktuell person, slik at detaljvisningen kommer fram og hak av ved Vis avsluttede:

  • Dobbeltklikk så på arbeidsforholdet som du ønsker å se Sjekkliste ved sluttmelding for

  • I denne boksen merker du av for Sjekkliste sluttmelding og klikker Åpne:

MERK:

Legg merke til at når sluttdato passeres, vil arbeidsforholdet bli flyttet til visningen Sluttet. Den ansatte som er sluttmeldt kan ansettes på ny, men ansettelsesdatoen kan ikke være tidligere enn dagen etter sluttmelding.

Fant du svaret?