Ved første gangs registrering av en ansatt, føres du automatisk over i Arbeidsforhold når du har fylt ut alle opplysningene under Personal og klikket Lagre. Dersom du skal registrere et nytt arbeidsforhold for en person som allerede er registrert i programmet, går du til Arbeidsforhold når du har hentet opp detaljene for aktuell person

 • Klikk knappen Nytt arbeidsforhold oppe til høyre.

 • Velg korrekt avdeling ved å klikke i feltet til høyre for Avdeling.

 • Velg korrekt stilling ved å klikke i feltet til høyre for Stilling.

 • Velg om arbeidsforholdet er fast eller midlertidig ved å klikke i feltet til høyre for Type og gjøre ønsket valg.

 • Legg inn Stillingstid. Dette gjøres enten i timer og minutter, eller i % av full stilling.

 • Velg korrekt avlønning ved å klikke i feltet til høyre for Avlønning og gjøre ønsket valg.

 • Dersom Timelønn registreres, regnes kostnad på turnus ut fortløpende etter hvert som arbeidstiden registreres når du jobber med å lage ny turnus

 • Dersom det er aktuelt å legge inn månedslønn, gjør du det i feltet til høyre for Månedslønn.

 • Hvis ansatte skal bruke stemplingssystem, merk av i feltet Bruk tidregistrering.

 • Ved bruk av stemplingskort/brikke, legg aktuelt nummer i feltet Tidreg.nr.

 • Legg inn datoen arbeidsforholdet skal starte, ved å klikke i feltet til høyre for Fra dato. Datovelgeren kommer fram og du kan velge startdatoen for det nye arbeidsforholdet

 • Feltet Sluttdato benyttes dersom det er aktuelt.

 • I feltet Tiltredelsesdato er datoen da den ansatte begynte i selskapet oppgitt

 • I feltet Prøvetid settes datoen for prøvetidens utløp.

 • I feltet Ansiennitet er dato for første arbeidsforhold i selskapet oppgitt (jfr. Tiltredelsesdato ovenfor). Dersom det ikke står noe i dette feltet, kan du sette inn en dato ved å klikke og velge ønsket dato i datovelgeren.

 • Legg ev. inn personens lønnstrinn i Trinn – feltet (som informasjon)

 • Når du har fylt inn alle feltene klikker du på knappen Lagre (opplysningene lagres).

 • Dersom den ansatte skal ha tilgang til Worksoft, må brukernavn og passord være registrert under Personal. Hvis dette er på plass og det er en første gangs registrering av ansatt du holder på med, vil du automatisk føres til fanen Tilgang .

Dersom personen du har definert ikke skal ha tilgang til Worksoft, er du nå ferdig med prosessen. Du får opp en Sjekkliste for opprettelse av arbeidsforhold

MERK:

Underfanen Arbeidsforhold er alltid utgangspunktet når man skal administrere personale som er ansatt, eller har vært ansatt i kjeden. Dersom en slik person skal jobbe ved en annen avdeling i tillegg til opprinnelig avdeling, skal det alltid opprettes et nytt arbeidsforhold. MAN SKAL ALTSÅ IKKE KLIKKE NY ANSATT UNDER PERSONAL. Dette gjelder også når en person har avsluttet sitt forhold til kjeden, og så kommer tilbake (f.eks. en ferievikar). I slike tilfeller velger man til Sluttet og oppretter et nytt arbeidsforhold for vedkommende ved å følge prosedyren ovenfor – hele tiden i underfanen Arbeidsforhold:

Fant du svaret?