Når du registrerer en ansatt første gang, velges en tilgangsgruppe. Etter at Arbeidsforhold er definert, ledes du automatisk inn i skjermbildet for Tilgang.

Hvis du har behov for å endre tilganger etter at ansatte er registrert, velger du modulen Personal, velger aktuell person - deretter velger du underfanen Tilgang. Følg så prosedyren nedenfor.

MERK:

For å kunne opprette tilganger for andre, må du selv ha tilgang til aktuelle avdelinger

Merk første avdelingen personen skal ha tilgang til i venstre boks.

  • Flytt avdelingen fra venstre boks til høyre boks ved å klikke på aktuell pil mellom boksene.

  • Velg neste avdeling dersom flere tilganger skal gis, og flytt over på samme måte.

  • Fortsett til alle aktuelle avdelinger er flyttet.

  • Velg så Startavdeling ved pålogging fra nedtrekkslisten øverst i skjermbildet.

  • Klikk på Lagre.

Hvis det dreier seg om registrering av nytt arbeidsforhold, vil Sjekkliste for opprettelse av arbeidsforhold komme fram

MERK:

Dersom det er definert visningsgrupper, vil du kunne flytte over grupper av avdelinger – du slipper altså å flytte over en og en. Visningsgruppene defineres av administrator og kommer fram under Visningsgrupper med tilgang øverst i skjermbildet. Ofte kan det være effektivt å flytte over en gruppe, for så å flytte tilbake den eller de avdelingene i gruppen som den aktuelle ansatte ikke skal ha tilgang til

Fant du svaret?