Ved endring av tilganger velger du modulen Personal, klikker på aktuell person. deretter velger du underarkfanen Tilgang.

  • Legge til flere avdelinger.
    Merk de avdelinger som vedkommende skal ha tilgang til og flytt avdelingene fra venstre boks til høyre boks ved å klikke på aktuell pil mellom boksene.

  • Fjerne avdelinger.
    De avdelinger som vedkommende ikke lenger skal ha tilgang til merkes og flyttes fra høyre boks til venstre boks ved å klikke på aktuell pil mellom boksene.

  • Endre startavdeling
    Endre eventuelt Startavdeling ved pålogging fra nedtrekkslisten øverst i skjermbildet.

Fant du svaret?