Hensikten med rapporten er å kunne hente fram alle data knyttet til personal- og arbeidsforhold – enten i tabellform eller eksportert til Excel for viderebehandling.

MERK:

Rapporten inneholder kun data du har tilgang til i kraft av din tilgangsgruppe (velges i nedtrekkslisten til høyre for Tilgangsgruppe i Personal) og stillingstype.

For å generere en rapport gjøres følgende:

  • Klikk på knappen Velg rapport kolonner:

MERK:
Hvis du ikke benytter Velg rapport kolonner, vil rapporten bli generert med standard kolonner (hva som er standard kolonner kan konfigueres av Worksoft).

  • Flytt aktuelle felter mellom vinduene ved å merke feltene og bruke pilene mellom dem:


Dersom du, mens du befinner deg i dialogboksen over, ombestemmer deg og ikke ønsker å ta ut rapporten likevel, klikker du på krysset oppe i høyre hjørne av dialogboksen:

Rekkefølgen på feltene i høyre vindu, bestemmer i hvilken rekkefølge kolonnene skal opptre i den genererte rapporten. Dersom du ønsker en annen rekkefølge, merker du feltet du vil ha flyttet på (1) og benytter pilene til høyre i dialogboksen for å flytte det

aktuelle feltet opp eller ned (2):

Legg dessuten merke til at resultatet sorteres alfabetisk.

  • Klikk Kjør rapport.

  • Resultatet kan bli f.eks. slik:

MERK:

Kolonnen Ansatt nr. kan ikke velges bort – den er der uansett hvilke felt som velges i dialogboksen Velg rapport kolonner (over).

Fant du svaret?