Hvis den fiktive er registrert med en tilgangsgruppe, kan det det defineres avdelinger som vedkommende har tilgang til. Flytt i så fall aktuell(e) avdeling(er) fra venstre til høyre boks ved bruk av aktuell pilknapp mellom boksene:

Fant du svaret?