For ansatte som skal ha tilgang til programmet med eget brukernavn og passord, må det i Tilgang defineres hvilke(n) avdeling(er) dette gjelder. For å komme dit velger du først modulen Personal. Så klikker du på personen det gjelder og velger deretter underfanen Tilgang.

Her flytter du aktuell(e) avdeling(er) over til høyre side ved å benytte pilene mellom boksene. Dersom personen skal ha tilgang til flere avdelinger, kan det registreres en startavdeling, dvs. den avdelingen som vises når personen logger seg inn i programmet.

Hvis det ikke velges en startavdeling, vil programmet automatisk velge den avdelingen som kommer først i alfabetet.

MERK:

For å kunne opprette eller justere tilganger må personen det gjelder være knyttet til en tilgangsgruppe

Fant du svaret?