Før vi beskriver hvordan arbeidstidene legges inn, er det på sin plass med et par ord om selve skjermbildet Turnus. Dette har en øvre og en nedre del.

I den øvre delen ser du alle arbeidstidene til alle de ansatte for en uke om gangen:

Hver rute viser ikke annet enn det totale tidsrommet – skal du se detaljene som gjelder for en bestemt dag, må du undersøke den nedre del av skjermbildet.

For å få opp detaljene for en ansatt i nedre del av bildet, må du klikke på personens navn eller i ei celle under en ukedag til høyre for aktuell person.

Nederst i skjermbildet ser det nå slik ut:

Arbeidstidene til den enkelte ansatte kan legges inn på to forskjellige måter:

  • Du kan bruke dra-og-slipp teknikken. Velger du denne metoden jobber du hovedsakelig i nedre del av skjermbildet.

  • Du kan bruke tastaturet. Velger du denne metoden jobber du hovedsakelig i øvre del av skjermbildet.

Fant du svaret?