Dette foregår ved at du påfører arbeidstiden i nedre del av skjermbildet Turnus:

 • Klikk først på personen du vil legge inn arbeidstider for i øvre del av skjermbildet:

 • Så drar du ut ønsket arbeidstid i nedre del av skjermbildet. Plasser markøren der arbeidstiden skal begynne, trykke inn venstre museknapp og holde den inne mens du beveger musa mot høyre til du kommer til tidspunktet for arbeidstidens slutt:

Oppgaven som ble benyttet sist vil nå bli registrert innenfor det aktuelle tidsrommet.

 • Dersom du ønsker å legge på en annen arbeidsoppgave, klikker du i feltet til høyre for Oppgave oppe til venstre i skjermbildet. Velg så ønsket oppgave i dropdown menyen som kommer fram:

Dermed legges ønsket oppgave på tidsstripa nederst

 • Dersom det er aktuelt å avvike fra standard avlønning, f.eks. ved å legge på et UB-tillegg e.l., klikk i feltet til høyre for Avlønning og gjør ønsket valg

MERK:

Det er høyst uvanlig å avvike fra standard avlønning når turnus legges. Det vil som regel alltid være den faste tariffen som skal følges

 • Ønsker du å justere arbeidstiden, ved å gjøre den kortere, lengre, eller kanskje flytte hele vakten til et annet tidsrom, benytter du deg av de små blå rundingene på stripa. Om du tar tak i de som er i enden av stripa kan du forlenge eller forkorte vakten. Om du tar tak i den som ligger midt på stripa, kan du flytte tidsrommet til en annen plassering:

Når ting er som du ønsker klikker du Lagre:

 • Om du ønsker å gjøre endringer etter at du har lagret, flytter musepekeren opp på tidsstripen. Da vil du se at det kommer opp et lite kryss i enden av stripa - dette kan du benytte for å slette:

Om du klikker en gang på stripen, kommer de tre små sirklene fram igjen, slik at du kan forlenge, forkorte eller flytte arbeidstiden. I utgangspunktet øker eller reduseres tiden med 15 min. om gangen når du forkorter eller forlenger tidsstripen.

Dersom du har behov for å forlenge eller forkorte tidsstripen med mindre intervaller enn 15. min gjør du slik:

 • Klikk på begynnelsen av timen hvor finjusteringen skal gjelde:

  Dermed merkes tidspunktet:

 • Klikk på slutten av timen hvor finjusteringen skal gjelde

  Dermed forstørres tidsrommet:

 • Nå kan du klikke på tidsstripa slik at sirkelen kommer fram, og trekke den dit du ønsker:

 • Når du er ferdig, klikker du på de merkede tidsangivelsene:

  Dermed oppheves forstørrelsen, og du har oppnådd finjusteringen som du ønsket:

  (etiketten over framkommer ved mouse-over)

MERK:

Dersom turnusen din består av flere uker, og noen av dem er like, er det mer effektivt å duplisere en uke fremfor å legge inn dataene på nytt. Dette gjør du ved å klikke på -/+-knappen øverst til venstre:

…og så velge uken som skal dupliseres og klikke Dupliser uke:

Fant du svaret?