Fra startbildet i Personal, kan du hente fram en mengde opplysninger om dine ansatte. I selve tabellen ligger en del sentrale opplysninger (AnsattNr., Navn. E-post privat, E-post arbeid, Stilling, Stillingsprosent, Avdeling). For å hente fram flere opplysninger, klikker du på linja til aktuell person:

Dermed denne fram:

Dette skjermbildet inneholder disse fanene:

 • Personal
  Ansattes personalia. Felt med uthevet skrift er obligatoriske.

 • Arbeidsforhold
  Ansattes stilling, arbeidssted, stillingsstørrelse osv.

 • Tilgang
  Dersom en ansatt skal ha skrive-/leserettigheter til Worksoft , gis det her tilgang til aktuelle avdelinger.

 • Materiell
  Utstyr og materiell som den ansatte besitter. Eksempler: mobiltelefon, bil, nøkler, etc.

 • Dokumenter
  Oversikt over de dokumenter (ansettelseskontrakt etc.) som er generert for personen. De fleste dokumentene opprettes automatisk.

MERK:

For å ta i bruk Dokumenter, må det opprettes maler for dette i Document Maintenance (HTML-basert). Det er Worksoft som legger til rette for bruk av dette.

Fant du svaret?