MERK:

Gjelder kun for kunder som har fått utviklet dokumentmaler fra Worksoft.

Ved registrering av arbeidsforhold og ved avslutning av arbeidsforhold, kan du generere ulike dokumenter for de ansatte. Dette kan være ansettelseskontrakt, arbeidsbeskrivelse ol. Når dokumenter er generert, listes disse opp under Dokumenter i modulen Personal.

SE PÅ OG SKRIVE UT DOKUMENTER

  • Velg modulen Personal, klikk på aktuell person og velg underarkfanen Dokumenter.

  • Du dobbeltklikker på et dokument dersom du ønsker å se på det. Dokumentene kan ikke redigeres.

  • For å skrive ut et dokument som du ser på, klikker du på knappen Skriv ut.

  • Dersom du ønsker å skrive ut flere dokumenter for en person i én operasjon,

    • merker du aktuelle dokumenter (1) før du

    • klikker Skriv ut (2)

Fant du svaret?