For de kundene som har fått utviklet dokumentmaler fra Worksoft, kan det med utgangspunkt i sjekklistene autogenereres ulike dokumenter som for eksempel ansettelseskontrakt.

MERK:

Generering av dokumenter kan ikke foretas om du står i en visningsgruppe, bare når du er logget inn i en enkeltestående avdeling:

Prosedyren for generering av dokumenter som følger:

  • Åpne sjekklisten for arbeidsfrholdet – dobbeltklikk på det under Arbeidsforhold i detaljvisningen for personen det gjelder:

  • Overordnet og lønningskontor godkjenner sjekklisten ved å klikke i feltene Godkjent overordnet og Godkjent av lønningskontor:

  • I boksen som kommer opp - bekreft at ansettelsen godkjennes

  • Hvis det er behov for å legge inn manuell tekst i kontrakten, vil dialogboks med innskrivingsmuligheter komme fram.

Når alle manuelle felt er fylt ut og du har klikket Lagre, får du beskjed om at kontrakten er generert. Du finner den i Personal under Dokumenter i detaljvisningen for aktuell person.

Fant du svaret?