Her har du en video som viser hvordan du registrerer en ny ansatt:

  • Velg fanen Personal og klikk på knappen Ny ansatt øverst til høyre i skjermbildet:


  • I denne boksen skriver du så inn fødselsnummeret i feltet til høyre for Fødselsnummer. Nummeret skrives inn fortløpende uten mellomrom eller punktum:

  • Klikk så Opprett ansatt.

  • Så legger du inn relevante opplysninger om den nyansatte her:

    Felt med rød ramme er obligatoriske og må fylles ut for å fullføre registreringen.

  • Klikk på knappen Lagre når du er ferdig. Dermed åpnes Arbeidsforhold og du kan fortsette registreringen av ansettelsesopplysninger.

Fant du svaret?