For å registrere en fiktiv person, starter du registreringen på vanlig måte med å stå i Personal og klikke Ny ansatt:

I denne dialogboksen merker du av ved Fiktiv ansatt:

Klikk så Opprett ansatt

Nå behøver du ikke legge inn annet enn Fornavn og Etternavn:

Når dette er på plass klikker du Lagre. Dermed føres du automatisk over til Arbeidsforhold.

Fant du svaret?