Fra tid til annen vil det være aktuelt å endre personopplysninger eller arbeidsforhold, f.eks. dersom en ansatt endrer stillingsstørrelse, telefon nr o.l. Gå først til modulen Personal.

  • Klikk på den ansatte i tabellen slik at detaljene kommer fram

  • Gjør ønskede endringer enten i underfanen Personal eller i Arbeidsforhold.

Når du har fylt ut endringene, klikker du på knappen Lagre.

Fant du svaret?