Under tab'en Lønn finner du bl.a. funksjonalitet for å produsere lønnsfil og eksportere denne til lønnssystemet. Her finnes dessuten noen andre funksjoner i det samme landskapet:

Fant du svaret?