Her vises timesaldoen pr. siste lønnskjøring for ansatte som har tilgang til å benytte timesaldo i avdelingen. I denne rapporten kan det angis korrekt inngangsverdi for gjeldende lønnsperiode. På den måten kan ev. feil som har oppstått i ansattes timesaldo rettes opp.

MERK:

Kun enkelte personer har tilgang til denne visningen

Ved behov kan verdiene endres. Dette gjøres på følgende måte:

  • Merk verdien som står i kolonnen Timesaldo til høyre for aktuell person

  • Skriv inn ny verdi

  • Klikk utenfor ruta med saldotimer

  • Klikk Lagre

Ny verdi overskriver opprinnelige verdi, og alle avvikstimer akkumuleres og beregnes ut fra den nye timesaldoen.

MERK:

Endringen i timesaldo vil ta effekt f.o.m. første dag etter siste lønnskjøring

Fant du svaret?