Under arkfanen System finner du en del grunnleggende innstillinger, som den vanlige Worksoft-bruker som regel ikke befatter seg med. Justeringene her er det vanligvis Administrator/Superbruker som tar seg av.

Systemmodulen består av undergruppene System, Visningsgruppe, Stilling, Oppgaver og Stempling:

Fant du svaret?