Denne rapporten viser hva slags materiell den enkelte ansatte disponerer. Registrering av materiell på enkeltansatte gjøres under Materiell i detaljvisningen for den ansatte som det gjelder i Personal:

For å selektere ønsket materiell klikker du på nedtrekkspilen og gjør ønsket valg:

MERK!

Listen kan ikke redigeres. Dersom du er administrator og du ønsker å definere materiellelementer, går du til Personal/Materiell. Her kan du også registrere hva slags materiell den enkelte ansatte disponerer.

Etter at du har klikkert Generer rapport kan resultatet f.eks se slik ut:

Det som står i kommentarfeltet legges inn under Materiell i detaljvisningen for personen i Personal:

Fant du svaret?