Når du skal fjerne materiell fra en ansatt, gjøres dette på tilsvarende måte som når du tilordner materiell. Velg modulen Personal, klikk på ønsket person, velg deretter fanen Materiell.

  • Marker det materiell som skal fjernes i listen over Utlevert Materiell.

  • Klikk på pil mot venstre mellom boksene for å fjerne materiellet. Gjenta for alt materiell som skal fjernes.

Fant du svaret?