Når du skal tilordne materiell til en ansatt gjør du følgende:

  • Klikk på aktuell person i Personal, og velg Materiell i detaljvisningen:

  • Marker ønsket materiell i listen Tilgjengelig materiell.

  • Klikk på aktuell pilknapp mellom boksene for å tilordne materiellet. Gjenta for alt ønsket materiell.

  • Dersom du ønsker å legge til en kommentar, dobbeltklikker du på materiellet du vil kommentere (Gjøres i boksen under overskriften Utlevert materiell). En dialogboks med mulighet for å legge inn kommentar kommer fram:

    Her klikker du OK når kommentaren er skrevet inn.

Fant du svaret?