MERK:

Det som beskrives i dette og det neste avsnittet, forutsetter at virksomheten har "dynamisk balanseperiode"

For å lage en balanseperiode er metodikken som følger:

  • Velg arkfanen Turnus

  • Klikk i feltet øverst til venstre

  • I dialogboksen som kommer frem velger du Opprett ny turnus:

  • Sørg for at det er merket av ved Balanseperiode:

  • Skriv inn navnet på balanseskjemaet, og velg Startdato for turnus og Sluttdato for turnus og klikk GÅ VIDERE.

  • Velg hvilke personer som skal være med i balanseskjemaet, ved å flytte dem over fra venstre til høyre side i denne dialogboksen:

Klikk FERDIG, når du er klar. Dermed hentes de ansatte inn i balanseskjemaet sammen med arbeidstidene fra den sist innførte turnusen.

Nå kan du justere arbeidstiden for den enkelte ansatte slik at det blir som du ønsker.

Fant du svaret?