Her er en video som viser deg hvordan du oppretter, bemanner og innfører en turnus:

MERK:

Husk at for alle fastlønnede og for alle timelønnede med stillingsstørrelse større enn null, SKAL planlagt tid stemme med den ansattes stillingsstørrelse.

  • Velg arkfanen Turnus.

  • Klikk i feltet øverst til venstre

  • I dialogboksen som kommer frem velger du Opprett ny turnus:

  • Registrer data i feltene:

Navn på turnusplan

Startdato for turnus (benytt datovelgeren)

Sluttdato for turnus (benytt datovelgeren)

Antall uker (se MERK-avsnittet nedenfor):

  • Klikk GÅ VIDERE

MERK:

Skulle du ha behov for å justere antall uker som turnusen består av etter at du har opprettet den, klikker du på -/+ knappen:

…og velger Opprett blank uke, hvis det er aktuelt. Eventuelt kan du slette siste uke ved å klikke på Slett siste uke i dialogboksen som kommer frem.

Fant du svaret?