Klikk på personer under navnene på personene som ligger i turnusen (til venstre i skjermbildet):

Merk personen som skal fjernes fra turnusen i høyre felt (1) og flytt vedkommende over til venstre felt ved å benytte aktuell pil mellom feltene (2):

Når boksen over er fremme, kan du selvsagt flytte folk frem og tilbake til du oppnår ønsket resultat og klikke Ferdig når resultatet er slik du ønsker.

MERK:

Det som er beskrevet over kan bare utføres i turnuser som ikke er innført

Fant du svaret?