Det er mange ting å tenke på når det skal lages ny turnus. Av den grunn vil det automatisk genereres varslinger i situasjoner hvor det bør gjøres justeringer:

Denne typen varslinger kommer opp i disse situasjonene:

  • Dersom en av personene i turnusen ikke er registret med noe arbeidsforhold

  • Dersom en av personene i turnusen mangler arbeidsforhold for deler av det tidsrommet turnusen er planlagt å skulle vare

  • Dersom en av personene i turnusen forandrer stillingstype i løpet av det tidsrommet turnusen er planlagt å skulle vare

  • Dersom en av personene i turnusen forandrer stillingsstørrelse i løpet av det tidsrommet turnusen er planlagt å skulle vare

  • Dersom en av personene i turnusen er registrert med langtidsfravær løpet av det tidsrommet turnusen er planlagt å skulle vare

I tilfellet over endrer Kaja stillingstypen i løpet av perioden turnusen gjelde for. Dette kommer fram ved å benytte «mouseover»:

Dersom turnusen innføres vil det bety at Kajas tariff bare vil være korrekt for en del av det tidsrommet turnusen går over. I dette tilfellet bør ikke turnusen som innføres vare lenger enn til dagen før stillingstypen endres – så må det lages en ny turnus for tiden etter at stillingstypen er endret.

Fant du svaret?