MERK:

Hvis du er usikker på om balanseperiode brukes i din virksomhet, ev. hvilken type som benyttes – sjekk med dine overordnede.

For virksomheter hvor det er vanskelig å dekke det kontinuerlige bemanningsbehovet gjennom en turnus som rullerer over x antall uker, benyttes balanseperiode. Regimet rundt bruk av balanseperiode kan settes opp på to forskjellige måter, enten benyttes såkalt Fast balanseperiode eller så benyttes Dynamisk balanseperiode.

Fant du svaret?