For å legge en bemanningsprofil inn i kalenderen gjør du følgende:

Merk datoene som profilen skal gjelde ved å stryke over datoene med musepekeren:

Når tidsintervallet er merket dukker det opp en hurtigmeny hvor eksisterende profiler finnes. Klikk på aktuell profil:

Dermed appliseres bemanningsprofilen på det valgte tidsrommet i kalenderen:

Når du nå går til modulen Kalender eller henter frem detaljvisningen i Godkjenning, kan du se den planlagte bemanningen opp mot bemanningsprofilen:

  1. Tidsrom med blå markering indikerer at du har bemannet med færre ansatte enn bemanningsprofilen tilsier.

  2. Tidsrom uten farge indikerer at antall mennesker på jobb stemmer med bemanningsprofilen

  3. Tidsrom med rød markering indikerer at du har bemannet med flere ansatte enn bemanningsprofilen tilsier

Tallet på blå eller rød markering viser antall ansatte som er flere eller færre enn bemanningsprofilen tilsier

Fant du svaret?