VIDEO

Denne videoen viser hvordan du behandler heldagsfravær:

For å registrere et heldagsfravær klikker du her:

Dermed kommer du hit:

Her velger du:

  • Dato eller periode for fraværet.
    Dersom fraværet skal registreres i en annen måned enn den aktive, benytter du piltastene for å bla til riktig måned.

  • Fraværstypen som skal registreres

  • Hvilken ansatt fraværet gjelder (ressurs).

MERK:

Det er kun lov å registrere fravær på datoer etter siste attestert dato.

Fant du svaret?