APP brukerveiledning

Her finner du sentrale emner fra brukerveiledningen

S
23 artikler i denne samlingen
Skrevet av Steven Hansen

APP: Dashboard

Dashboard gir deg nøkkeltallene
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Kalender

Om de ulike kalendervisningene
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Dagskalenderen

Hvordan fungerer dagskalenderen
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Ukeskalenderen

Hvordan fungerer ukeskalenderen
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Oversiktskalender

Her viser vi deg hvilken nytte du kan ha av visningen Oversiktskalender
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP- Visning av KPI-tall i dagskalenderen

KPI-tallene i Web og APP er identiske
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Ledige vakter i APP'ens dagkalender

Håndter alle ledige vakter fra dagskalenderen
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Drift

Vakthåndtering, Registrering av heldagsfravær, Avviksbehandling
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Innboks & vakthåndtering: Innboks

Status og håndtering av feriesøknader, søknader om vaktbytte mv.
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Innboks & vakthåndtering: Ledige vakter

Status på, og behandling av ledige vakter
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Innboks & vakthåndtering: Oppretting av vakt

Om hvordan du oppretter en vakt og tilbyr den til en eller flere av dine ansatte
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Registrere heldagsfravær

Registrering av heldagsfravær slik du gjør i Ferie/Fravær i WS Web
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Avviksbehandling

Om behandling av dine ansattes inn- og utstemplinger
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Personal Status

Her har du totaloversikt over hele arbeidsstyrken din
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Innlån - vikarer

S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Godkjenne bilder

Om hvordan du godkjenner et bilde du eller en ansatt har tatt, slik at det blir benyttet i appen
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Konfigurasjon av varslinger på telefonen

Hvordan du setter opp Worksoft appen på telefonen din
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Bilde av deg selv

Om hvordan du legger inn bilde av deg selv slik at det vises på din egen og kollegenes mobiler
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Meldingstavle

Meldinger og autogenererte varslinger
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Meldinger

Skrive meldinger. Behandling av meldinger
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Varslinger

Om hvordan du behandler de varslene som systemet genererer
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Min Profil - Personalia

Viser personalinformasjon - mulig å redigere personalinformasjon
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden

APP: Mer-menyen - innstillinger

Om de grunnleggende innstillingene du kan gjøre i Mer-menyen
S
Skrevet av Steven Hansen
Oppdatert for over en uke siden