I Driftsmenyen finner du alle oppgaver leder/ butikksjef må gjøre for å drifte sin avdeling/butikk. Aktuelle driftsoppgaver har en indikator som viser hvor mange deloppgaver som må utføres:

  • Vakthåndtering

  • Registrer heldagsfravær

  • Avviksbehandling

Fant du svaret?