Fra Worksoft Web, kan du enkelt låne inn ansatte fra en hvilken som helst avdeling i kjeden. Når du først har lånt inn en person, finner du vakten du planla vedkommende på, i appens kalendervisning. Fra appen, er du imidlertid begrenset til de ansatte ved din egen avdeling.

Imidlertid finnes det en metode, som gir deg tilgang til folk utenom din egen avdeling, også fra appen. Det du gjør, er å registrere den eller de personene det kan tenkes at du skal benytte, som vikarer hos deg.

Det er den ansatte selv, som må registrere seg som vikar:

  1. Dette gjøres ved at vedkommende går til mer-menyen på egen telefon.

  2. Herfra åpnes SETT VIKARAVDELINGER.

Dermed åpnes dette skjermbildet:

  1. Her merker den ansatte av for din butikk

  2. og klikker Lagre

Så må du godkjenne vikarforholdet. Det gjør du ved å gå til Innboks & vakthåndtering under Drift - der finner du vikarsøknaden:

Når du trykker på den, åpnes vinduet hvor du godkjenner søknaden:

Når dette er utført har du tilgang til personen fra listene over tilgjengelig personale i appen. Dermed kan du også via appen, bemanne med aktuell person, På listene dine er vikarer fra andre avdelinger merket med stjerne – nå kan du bemanne med dem, selv om de det gjelder i utgangspunktet hører hjemme i en annen butikk:

I avsnittet om Personal Status kan du lese mer om behandling av vikarer som har gjort seg tilgjengelige for deg

Fant du svaret?