Fra dette skjermbildet kan du både kommunisere, gi midlertidig ledertilgang og håndtere vikarene dine.

Om du scroller helt ned, finner du en oversikt over de av dine ansatte som ikke har tatt appen i bruk enda:

Kommunikasjon

Fra dette skjermbildet kan du kommunisere med dine ansatte

RINGE

Du ringer direkte fra appen ved å trykke her:

SENDE EPOST

Om du trykker på denne knappen, starter epost-programmet på telefonen din med en ny mail og adressaten på plass om du trykker på denne knappen:

SENDE INTERNMELDING

Om du trykker på denne knappen åpnes en ny internmelding med adressen på plass, slik at du kan starte med skrivingen direkte

Midlertidig ledertilgang

Du kan sette at en ansatt skal ha midlertidig ledertilgang, slik at vedkommende f.eks. kan behandle tidsavvik eller utføre andre lederoppgaver, om du er fraværende. Dette gjør du ved å trykke her:

Ikonet antar da en gul farge:

Når den ansatte åpner appen neste gang, vil vedkommende inneha lederrollen, og ikke ansattrollen. Om vedkommende likevel ønsker å benytte ansattrollen mens personen innehar den midlertidige lederrollen, kan personen trykke på denne glidebryteren:

Dermed blir appen seende slik ut:

Som leder fjerner du enkelt ledertilgangen til den ansatte ved på ny å trykke her:

Merk at den ansatte som du har gitt midlertidig ledertilgang til, vil inneha denne rollen inntil du fjerner den, enten det skjer etter et par dager, eller etter et par uker.

Person til å godkjenne fravær

Helt til høyre finner du den eller de som er satt opp til å behandle tidsavvik/fravær på personen:

Om du trykker på avviksbehandleren, får du fram også andre ledere som det kan merkes av ved, slik at flere ledere kan settes opp til å behandle tidsavvik på vedkommende. Du merker i så fall av ved ønsket person og trykker OK:

Dette er nok bare aktuelt for store avdelinger med mange ansatte.

Vikarer

Vikarene dine håndterer du ved å trykke her:

Skjermbildet du da kommer inn kan se slik ut:

De som dukker opp på denne listen er personer som selv har registrert seg som vikarer. Her finner du en video om du lurer på hvordan denne registreringen foregår.

Du kommuniserer med vikarene dine, på samme måte som vi nettopp beskrev ifm. dine ordinære ansatte.

Ved å dobbelttrykke på en person,

...kommer detaljene for vedkommende fram:

Vikarene kan ha to ulike statuser. De kan enten være bekreftede vikarer, eller stå på venteliste:

En bekreftet vikar dukker opp sammen med de øvrige ansatte når vakter skal bemannes. At personen har status som vikar, og dermed egentlig hører hjemme ved en annen avdeling, vises ved en stjerne:

De av vikarene dine som står på venteliste kommer ikke fram på navnelistene når vakter skal besettes. Du får dem inn her, ved å trekke panelet mot høyre og trykke Godkjenn vikar:

For å endre statusen til en godkjent vikar, slik at vedkommende ikke lenger dukker opp på listene når vakter skal bemannes, trekker du panelet mot høyre og velger Venteliste:

Dersom du ønsker å fjerne en person fra vikarlista, trekker du panelet mot venstre, og trykker FJERN FRA LISTEN:

Fant du svaret?