Meldingstavlen har disse menyene:

FORSKJELL MELLOM MELDING OG VARSLING

Forskjellen mellom en melding og en varsling er at varslinger er generert automatisk av systemet, mens meldinger er skrevet av en ansatt.

MERK:

Meldinger fungerer identisk både i ansatt- og lederrollen. Meldinger du har sendt når du benytter lederrollen i appen, kan også leses når du benytter ansattrollen.

Fant du svaret?