Låner man bort telefonen til andre ansatte som ønsker å sjekke sin vaktplan, så legges det en kode på telefonen, og man kan risikere å motta meldinger fra denne ansatte også i fremtiden.

Du kan fjerne disse meldinger ved å velge menyvalget "Påloggede brukere" i Mer-menyen, ... -menyen nederst til høyre.

Her får de opp en liste med personer som har logget på telefonen som vist nedenfor:

I dette tilfelle fjernes meldinger fra Matias og Linnea ved å avkrysse dem, og så velge Lagre oppe i høyre hjørne. Da vil meldinger/varslinger fra Matias eller Linnea vise på telefonen, kun egne meldinger/varslinger.

Fant du svaret?