Du kan få varslinger (notifkasjoner) fra andre avdelinger dersom du:

1) Låner ut telefonen til andre ansatte.
Din telefon får da lagret en identifikator fra den ansatte til den du har lånt den ut til. Her finner du hva du må gjøre for å avslutte disse varslingene.

2) Sette deg opp som vikar på en avdeling/ butikk. Når man setter seg opp som vikar, da får man varslingene fra den andre avdelingen

Fjerne varslinger fra andre ansatte:

Velg følgende menyvalg fra Mer-menyen (...)

Du får da frem et skjermbilde med alle telefoner som har vært logget på. Fjern de som ikke skal motta, og så trykke Lagre.

Fant du svaret?