Oversiktskalenderen kommer du til ved å gå inn i kalendermenyen og gjøre dette valget:

Dette er en månedsvisning som for hver dag viser deg status på

  • Mottatte fraværsøknader

  • Antall ansatte som har satt seg opp som ledige

  • Antall ansatte som har et fravær

  • Antall ansatte som har ferie

Når du går inn i oversiktskalenderen ser det slik ut:

De grønne sirklene markerer hvor mange det er av hver sort fravær/ledighet. Hva de ulike fargene betyr ser du om du trekker kalenderen opp, slik at forklaringen kommer fram i nedre del av skjermbildet:

Den 2. mars er dette situasjonen:

  • 1 person har satt seg opp som ledig (lysegrønn)

  • 4 personer har registrert "annet fravær" (grå)

  • 1 person er satt opp på ferie (mørkegrønn)

Om du trykker på dagen kommer detaljene fram:

(Her er det åpenbart at Mathias har surret, i og med at han både har satt seg opp som tilgjengelig, og satt seg opp på ferie)

Fra dette bildet kan du enkelt kontakte aktuell(e) person(er), ved å trykke på et av disse ikonene for å ringe, sende mail, eller sende internmelding:

Om du går inn på en dag med en fraværssøknad kan du trykke øverst i skjermbildet:

Dermed føres du til fraværshåndtering:

Herfra kan du behandle fraværssøkneden på vanlig måte slik det er beskrevet her

Fant du svaret?