Ledige vakter vises i dagvisningen slik:

Avhengig av den ledige vakts status vises den med ulike farger i kalenderen:

  • Gul (som i eksemplet over) ingen ansatte har søkt den ledige vakten.

  • Lys grønn, en eller flere ansatte har søkt på den ledige vakten.

  • Grønn, alle som har fått vakttilbudet, har søkt på vakten.

  • Lys rød, en eller flere ansatte har avslått vakten. Vises kun når ingen har søkt på vakten.

  • Rød, alle som har fått tilbud om vakten, har avvist vaktsøknaden.

Om du trykker på en ledig vakt, viser APPen deg status på den ledige vakten, dvs. om noen har akseptert vakten, om de ikke har svart på forespørselen eller det er mulig å sende den ledige vakten til flere ansatte.

Mer om dette finner du i beskrivelsen av Driftsmenyen.

Om du trykker på spørsmålstegnet øverst til høyre i skjermbildet:

...kommer den fram en forklaring på hva de ulike symbolene på flisene betyr:

Fant du svaret?