Også her er det ikoner til høyre på oppgavepanelene med fargekoding . Fargene indikerer status på vakten:

  • Gul farge betyr at ingen har respondert på tilbudet om vakt.

  • Lysegrønn farge betyr at en eller flere av de som har fått tilbud om vakt har sagt seg interessert i vakten.

  • Mørkegrønn farge betyr at alle som har fått tilbudet har sagt seg interessert i vakten.

  • Lyserød farge betyr at en eller flere ansatte har takket nei til vakten.

  • Rød farge betyr at alle som har fått tilbud om vakt har takket nei.

De blå prikkene til venstre på oppgavepanelene betyr at du ikke har åpnet panelet enda. Så snart du har vært inne og avsjekket en vakt, forsvinner den blå prikken.

Dersom du trekker et oppgavepanel mot venstre kommer knappen SLETT fram.

Om du trykker her, slettes vakten og det genereres en push-melding til ev. involverte personer om at vakten ikke lenger er aktuell.

Om du trykker på et oppgavepanel, åpnes ansattlisten. Denne er gruppert etter:

  • Hvem som har godtatt eller avslått vaktforespørselen.

  • Hvem som ikke har svart.

  • Hvem vaktforespørselen ikke er sendt til.

Her er det trykket på et lysegrønt panel:

Som du ser har Helge takket ja til vakten. Om du nå f.eks. trykker på Velg på Helges panel og trykker Godkjenn:

...genereres det automatisk en push-melding til Helge om at han har fått vakten.

Skulle du ønske å sende ut vaktforespørselen til flere personer, trykker du på Send ny til høyre på aktuelt/aktuelle panel:

Du kan også sende en ny push-melding til personer som tidligere har fått vaktforespørselen, men ikke har svart:

Fant du svaret?