Her vises noen av de feltene som ligger i Personalmodulen til Worksoft Web, slik som:

 • navn på innlogget ansatt,

 • telefon *

 • e-post *

 • arbeidssted (egentlig Avdeling)

 • stilling

 • stillings%

 • adresse *

 • postnummer *

 • poststed *

 • pårørende *

 • eneforsørger *

 • barn *

Avhengig av konfigurasjon, kan man endre verdiene i feltene markert med *. For kunder med integrasjon til et 3. part system, så endres disse verdiene der.

Fant du svaret?