Når du går inn i modulen Godkjenning, vil det alltid være den måned og uke du befinner deg i for øyeblikket som vises. For å gå til forrige eller neste måned,

1) benytter du piltastene ved månedsnavnet og

2) klikker deretter på ønsket uke-tab:

MERK:

Dersom du vil forflytte deg til en måned som er et stykke unna måneden du befinner deg i, er det raskere å benytte datovelgeren. Den får du frem ved å klikke på månedsnavnet:

Dermed kan du raskt klikke ønsket antall ganger på piltastene i selve datovelgeren for å komme til aktuell måned:

– du slipper å vente på at hver måned du passerer skal oppdatere seg, slik du må om du benytter metoden over. Dessuten vil den uken som inneholder datoen du klikker på i ønsket måned, komme frem.

Du kan også velge aktuell måned ved å klikke på månedsnavnet i datovelgeren slik at alle månedsnavnene kommer fram:

Uker hvor det ikke er noen avvik å behandle, er markert med grønn hake i grønn sirkel. Der hvor det er avvik som krever din oppmerksomhet, er markeringen rød:

Fant du svaret?