Arbeidsdager er markert med understrekning. Det er altså raskt å få oversikt over hvilke dager den enkelte jobber i løpet av et år – det er bare å se etter understrekningene under datoene:

Fant du svaret?