For å skrive ut godkjenningsbildet klikker du her:

I dropdown-menyen kan du velge om du ønsker å skrive ut for alle (totaloversikt) eller for en enkelt ansatt (Skriv ut detaljer). Om du velger totaloversikt åpner dette bildet seg:

Om du velge detaljer, blir det seende slik ut:

MERK:

Dersom du velger å skrive ut totaloversikt, og har filtrert på en oppgave, blir bare de personene som har angjeldende oppgave med på utskriften

For å få produsere en detaljutskrift for en enkelt person, må du ha merket personen, slik at detaljene er synlige i nedre del av skjermbildet. Dersom du velger detaljutskrift uten å ha valgt en person, kommer denne fram:

Fant du svaret?