I nært samarbeid med aktører innen dagligvarebransjen har vi utviklet budsjetteringsverktøyet StaffTuner. Dette er et verktøy som det verken kreves økonomisk utdannelse eller dype datakunnskaper for å bruke. Det handler kort og godt om å få budsjettforutsetningene på plass – så vil de matematiske algoritmene som ligger i programmet, sørge for at butikksjefen automatisk presenteres for et dag-for-dag-budsjett. Dette kan selvsagt justeres på de dagene man måtte ønske før det innføres/tas i bruk.

Som regel er det en rekke forutsetninger både på kjedenivå og lokalt i den enkelte butikk som danner grunnlaget for budsjettet. Det kan handle om økonomiske mål man ønsker å oppnå, hvor stort sykefravær som forventes, vil det dukke opp konkurrenter i nærheten i løpet av budsjetteringsperioden, eller kanskje veiarbeid i en periode vil vanskeliggjøre tilgjengeligheten til butikken, kanskje man har Post i Butikk eller tipping som det skal tas høyde for. Alle slike elementer legges enkelt inn som forutsetninger for budsjetteringen.

Her finner du en video som gir en 12-minutters intro til budsjetteringsmodulen:

Fant du svaret?