Om du klikker Personaleksport, kommer du hit:

MERK:

Det er kun noen ytterst få i kjeden som har tilgang til Personaleksport.

Hensikten med funksjonaliteten er å eksportere personaldata fra Worksoft til lønnssystemet. Dette gjøres ved behov.

Kjørt av
Viser påloggings id’en til personen som har foretatt den aktuelle eksporten

Siste ansattid og Siste arbeidsforhold

Intern id.

Ble planlagt
Tidspunktet da det ble klikker Kjør

Fullført
Tidspunktet for sluttføring av genereringen.

Dersom eksporten ble mislykket vises det en rød trekant til høyre for aktuell eksport.

Siste personaleksport kan tilbakestilles. Dersom ønskelig, klikk Tilbakestill

MERK:

Det er ikke alle kunder som benytter denne funksjonaliteten

Fant du svaret?