Dette skjermbildet er et effektivt verktøy for registrering og oppfølging av den enkelte ansattes ferie og fravær. Skjermbildet viser ferie- og annet fravær med tilhørende statistikk for en person om gangen.

VIDEO

Her er sentrale momenter ifm. ferie og fraværsmodulen behandlet:

Fant du svaret?