Turnuser du ønsker å ta vare på, kanskje fordi du vet du vil bruke dem som utgangspunkt for nye turnuser senere, kan du flytte til arkivet. Det foregår slik:

1) Klikk på turnusen du ønsker å arkivere

2) Klikk på knappen Arkiver turnus

Turnusen du valgte å arkivere forsvinner nå fra visningen Aktive og legger seg under visningen Arkiv:

For å flytte en arkivert turnus tilbake under fanen Aktive igjen, går du til Arkiv, deretter gjør du slik:

1) Klikk på turnusen du ønsker å flytte

2) Klikk på knappen Aktiver turnus

MERK:

Det er bare turnuser som enda ikke er innført, eller som har gått ut på dato (dvs. at den siste datoen turnusen gjelder for er passert), som kan arkiveres.

Fant du svaret?