Klikk i feltet øverst til venstre i skjermbildet Turnus:

I boksen som kommer frem, merker du turnusen du ønsker å slette (1) og klikker deretter Slett turnus (2):

MERK:
Det er ikke alle turnusplaner som kan slettes. Det er bare turnuser som enda ikke er innført, eller som har gått ut på dato (dvs. at den siste datoen turnusen gjelder for er passert), som systemet tillater at slettes. Dessuten må du være pålogget Worksoft med en tilgangsgruppe som gir rett til å slette turnuser

Fant du svaret?